Nhóm nghiên cứu Quang điện tử (OPTO)

1. Giới thiệu 

Nhóm nghiên cứu Quang Điện Tử (OPTO) được tài trợ bởi Đại học Tôn Đức Thắng và trực thuộc Khoa Điện và Điện tử. Mục tiêu của OPTO là nghiên cứu đề xuất các giải pháp cho công nghệ đèn LED. Đèn LED sở hữu các lợi ích như hiệu quả cao, độ bền cực cao, tiết kiệm năng lượng và ít tác động đến môi trường hơn. Ánh sáng LED đã được coi là giải pháp chiếu sáng tiềm năng nhất trong tương lai. Vì lý do này, điều quan trọng là cung cấp giải pháp để tăng chất lượng và giảm chi phí của đèn LED.

2. Nhiệm vụ và tầm nhìn

Nhiệm vụ của OPTO là công báo các công trình chất lượng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, nhóm này là một phần của Khoa Kỹ thuật Điện và Điện tử của TDTU để phát triển nghiên cứu khoa học và đào tạo.

3. Hướng nghiên cứu

● Cải thiện tính chất quang của đèn LED trắng.

● Thiết kế ống kính tự do đa phân đoạn cho đèn LED.

● Mạch tích hợp trình điều khiển LED hiệu quả năng lượng (IC).

● Khác.

4. Thành viên 

Nguyen%20Huu%20Khanh%20Nhan.png

 

TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

Vị trí: Trưởng nhóm Quang Điện Tử, Khoa Điện-Điện tử, ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: VLSI, MEMS and LED driver chips.

Prof.Lee

 

Giáo sư thực thụ Hsiao Yi Lee

Vị trí:

• Trưởng nhóm Quang Điện Tử, Khoa Điện-Điện tử, ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM, Việt Nam.

• Giáo sư thực thụ Khoa Điện-Điện tử, ĐH Cao Hùng, Đài Bắc Trung Hoa.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quang điện tử.

Minh

 

TS. Trần Hoàng Quang Minh

Vị trí: Thành viên nhóm Quang Điện Tử, Khoa Điện-Điện tử, ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: Rơ lay bảo vệ hệ thông điện, Quang điện tử và hệ thống truyền thông.

A.Vu

TS. Lê Anh Vũ

Vị trí: Thành viên nhóm Quang Điện Tử, Khoa Điện-Điện tử, ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: Robotics vision, human detection feature matching, 3D video processing, and Optoelectronics.

Anh-Nam.png

 

ThS. Trần Thành Nam

Vị trí: Thành viên nhóm Quang Điện Tử, Khoa Điện-Điện tử, ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: Optoelectronics, MEMS, smart clothing.

Thay Phuoc

TS. Trần Xuân Phước

Vị trí: Thành viên nhóm Quang Điện Tử, Khoa Điện-Điện tử, ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: Nanoelectronics, graphene transistors, metamaterials, condensed matter physics, Hi-k dielectric materials and MOS device physics, semiconductor heterostructures, quantum wells, quantum dots, nonlinear dynamical systems, chaos in condensed matters.

5. Công bố mới (trong danh mục ISI và Scopus)

9. Nguyen Huu Khanh Nhan, Tran Hoang Quang Minh, Tan N. Nguyen, Miroslav Voznak (2017); Bi-layers Red-emitting Sr2Si5N8:Eu2+ Phosphor and Yellow-emitting YAG:Ce Phosphor: A New Approach for Improving the Color Rendering Index of the Remote Phosphor Packaging WLEDs; Current Optics and Photonics (ISI).

8. N. H. KHANH NHAN, T. H. QUANG MINH, T. N. NGUYEN, M. VOZNAK (2017); RED-EMITTING Ca2Si5N8Eu2+ PHOSPHOR: A NEW RECOMMENDATION FOR IMPROVING COLOR UNIFORMITY AND COLOR QUALITY SCALE OF THE CONFORMAL PACKAGING MULTI-CHIP WHITE LEDs; Journal of Ovonic Research (ISI).

7. Phu Tran Tin, Nhan K. H. Nguyen, Minh Q. H. Tran, and Hsiao-Yi Lee (2017); Red-emitting α-SrO·3B2O3:Sm2+ Phosphor for WLED Lamps: Novel Lighting Properties with Two-layer Remote Phosphor Package; Current Optics and Photonics (ISI).

6. Anh Vu Le, JongSuk Choi (2017); Robust Tracking Occluded Human in Group by Perception Sensors Network System; Journal of Intelligent & Robotic Systems (ISI).

5. N. H. K. Nhan, T. H. Q. Minh, T. N. Nguyen, M. Voznak (2017); Co-DOPING GREEN-EMITTING CaF2:Ce3+,Tb3+ AND YELLOW-EMITTING PHOSPHOR PARTICLES FOR IMPROVING THE CCT DEVIATION AND LUMINOUS EFFICACY OF THE IN-CUP PHOSPHOR PACKAGING WLEDs; Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures (ISI).

4. Phu Tran Tin, Nguyen Huu Khanh Nhan, Tran Hoang Quang Minh (2017); Using Green Emitting Phosphor for Improving Lighting Performance of In-cup Package White LED Lamps; International Journal of Power Electronics and Drive Systems (Scopus).

3. Tran Hoang Quang Minh, Nguyen Huu Khanh Nhan, Nguyen Doan Quoc Anh; Silica particles: an innovative recommendation for enhancing the color uniformity and illuminance efficacy of multi-chip white LED lamps; Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 19 (5-6) (2017), pp. 341-346 (ISI).

2. Tran Hoang Quang Minh, Nguyen Huu Khanh Nhan, Nguyen Doan Quoc Anh, Hsiao-Yi Lee; Red-emitting α-SrO·3B2O3:Sm2+ phosphor: an innovative application for increasing color quality and luminous flux of remote phosphor white LEDs; Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 40 (4) (2017), pp. 313-317 (ISI).

1. Tran Hoang Quang Minh, Nguyen Huu Khanh Nhan, Nguyen Doan Quoc Anh; Influence of CaCO3, CaF2, SiO2, and TiO2 Scattering Particles’ Concentration on Color Rending Index and Color Quality Scale of the Conformal Packaging Multi-chip White LEDs; International Journal on Electrical Engineering and Informatics, Vol. 9 (1) (2017), pp. 139-145 (Scopus).