Nhóm nghiên cứu các hệ thống phi tuyến và ứng dụng (NoSA)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu các hệ thống phi tuyến và ứng dụng (NoSA) được thành lập năm 2018 nhận tài trợ từ Đại học Tôn Đức Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của nhóm NoSA là tập trung vào các hệ thống động học phi tuyến.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn

Mặc dù đã có các nghiên cứu chuyên sâu về các hệ thống phi tuyến, những hiện tượng mới trong các hệ thống này vẫn tiếp tục được khám phá. Do đó, việc tìm hiểu đặc tính phức tạp của các hệ thống phi tuyến đang thu hút nhiều sự quan tâm cũng như cần nhận được nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn. Hơn thế nữa, những đặc tính mới của các hệ thống phi tuyến có thể được sử dụng để tạo ra những thiết kế tiên tiến trong ứng dụng thực tế.

3. Hướng nghiên cứu chính

Nhóm NoSA tập trung vào: mô hình hóa các hệ thống phi tuyến, ảnh hưởng phi tuyến trong khoa học sự sống, tín hiệu và hệ thống có tính chất hỗn loạn, mạch điện phi tuyến, hệ thống có bậc không nguyên, ứng dụng: Hệ thống thông tin bảo mật, mã hóa, robot ...

4. Thành viên

Christos-Volos.png

 

GS .Christos Volos

§ Vị trí:

·      Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu các hệ thống phi tuyến và ứng dụng (NoSA), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

·      Giáo sư Trường Đại học Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

§ Lĩnh vực nghiên cứu: Các hệ thống phi tuyến, điều khiển và đồng bộ, các hệ thống thông tin và bảo mật.

§ Editor của các tạp chí sau:

o   Guest Editor of Complexity, Mathematical Problems in Engineering, Advances in Mathematical Physics, Discrete Dynamics in Nature and Society; Editor of Complexity, International Journal of Nonlinear Dynamics and Control, International Journal of Intelligent Engineering Informatics, International Journal of Automation and Control, Mathematics in Natural Science

Sajad-Jafari.png

 

TS. Sajad Jafari

§  Vị trí:

·      Thành viên nhóm Nhóm nghiên cứu các hệ thống phi tuyến và ứng dụng (NoSA)Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

·      Giảng viên Đại học Amirkabir University of
Technology (Top 3 in Iran), Tehran, Iran

§  Lĩnh vực nghiên cứu: Các hệ thống phi tuyến, điều khiển và đồng bộ, các hệ thống thông tin và bảo mật.

Pham-Viet-Thanh.png

 

TS. Phạm Việt Thành

§ Vị trí:

·      Thành viên nhóm Nhóm nghiên cứu các hệ thống phi tuyến và ứng dụng (NoSA), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

·      Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam

§ Lĩnh vực nghiên cứu: Các hệ thống phi tuyến, điều khiển và đồng bộ, các hệ thống thông tin và bảo mật.

 

5. Công bố khoa học (trong danh mục ISI và Scopus)

  1. Adel Ouannas, Amina-Aicha Khennaoui, Samir Bendoukha, Thoai Phu Vo, Viet-Thanh Pham, Van Van Huynh “The fractional form of the Tinkerbell map is chaotic” Applied Sciences (ISSN: 2076-3417)
  2. Hadi Jahanshahi, Maryam Shahriari-Kahkeshi, Raúl Alcaraz, Xiong Wang, Vijay P. Singh, Viet-Thanh Pham, “Entropy analysis and neural network-based adaptive control of a non-equilibrium four-dimensional chaotic system with hidden attractors” Entropy (ISSN: 1099-4300)
  3. Hadi Jahanshahi, Mohsen Jafarzadeh, Naeimeh Najafizadeh Sari, Viet-Thanh Pham, Van Van Huynh, Xuan Quynh Nguyen “Robot motion planning in an unknown environment with danger space” Electronics (ISSN: 2079-9292)
  4. Adel Ouannas, Amina-Aicha Khennaoui, Okba Zehrour, Samir Bendoukha, Giuseppe Grassi, Viet-Thanh Pham, “Synchronisation of integer-order and fractional-order discrete-time chaotic systems” Pramana - Journal of Physics (ISSN: 0304-4289)
  5. Xiong Wang, Unal Cavusoglu, Sezgin Kacar, Akif Akgul, Viet-Thanh Pham, Sajad Jafari, Fawaz E. Alsaadi, Xuan Quynh Nguyen, “S-Box based image encryption application using a chaotic system without equilibrium” Applied Sciences (ISSN: 2076-3417)