Chuẩn đầu ra 2015, Ngành điện tử - viễn thông, chương trình tiêu chuẩn

1. Tên ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Mã ngành: 7520207

2. Trình độ: Đại học chính quy

3. Văn bằng: Kỹ sư

4. Mục tiêu của chương trình đào tạo:  Chương trình Ngành Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông đào tạo kỹ sư có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khoẻ tốt, trình độ chuyên môn giỏi: có khả năng nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử; vận hành các hệ thống viễn thông điện tử trong các lĩnh vực vô tuyến, hữu tuyến, thông tin vệ tinh, mạng truyền tin, truyền số liệu, đài truyền hình, bưu điện,…

5. Chuẩn đầu ra của chương trình:  Người học đại học ngành Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – an ninh.

- Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

- Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;

- Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên để có thể xem xét giải pháp điện tử - truyền thông trong một bối cảnh tổng thể nhiều mặt: kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội;

- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

 

- Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Có kiến thức cơ sở về phân tích, thiết kế mạch điện tử, thiết kế vi mạch.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Những hiểu biết, thông tin chuyên môn về Kỹ thuật điện tử truyền thông

Có thể giải quyết các tình huống có thể xảy ra, cải tiến, nâng cấp các hệ thống viễn thông, đài truyền hình, thông tin vệ tinh; lập trình tự động giải quyết một vấn đề cụ thể trong vận hành hệ thống; khả năng nghiên cứu, chế tạo nâng cấp các mạng truyền thông.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng chuyên môn

- Kỹ năng thực hành: truyền số liệu và mạng máy tính, hệ thống viễn thông, kỹ thuật vi xử lý, thiết kế hệ thống số và VLSI, mạch điện tử. Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế và mô phỏng trên máy tính;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về việc thiết kế và vận hành một hệ thống điện tử - viễn thông; dự toán kinh phí, kỹ thuật, thiết bị và nhân lực, thời gian thực hiện;

- Quản lý và triển khai thiết kế, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống điện tử - viễn thông;

- Cập nhật và thống kê thông tin về pháp luật, kỹ thuật và công nghệ mới; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến điện tử - truyền thông, các thông tin về công việc đang thực hiện.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn về Kỹ thuật điện tử truyền thông (trước khi ra trường)

Kỹ năng mềm

Tối thiểu sinh viên đạt được 05 kỹ năng sau:

- Kỹ năng viết và trình bày;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Phương pháp học tập hiệu quả;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng.

Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/ hoặc thực hiện thành công các yêu cầu trong công việc

Kỹ năng ngoại ngữ

 

-Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

-Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

 

Kỹ năng tin học

 

- Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

+ Khóa 19: 700 điểm MOS

+ Khóa 20: 750 điểm MOS

- Sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng và thiết kế chuyên ngành (MATLAB, OrCAD, AutoCAD…).

- Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị;

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các môn học có sử dụng các phần mềm.

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;

- Nhận thức đúng về vai trò người làm kỹ thuật, đó là người tạo ra những sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người và hiệu quả sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước;

- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Có tinh thần trung thực và trách nhiệm cao trong học tập và làm việc.

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm đồ án, thực tập, đồ án tốt nghiệp và đánh giá đạt

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác ứng dụng kỹ thuật điện tử - truyền thông để phục vụ nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể;

- Có ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề cấp thiết của cộng đồng, của xã hội;

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và xã hội khi nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm vì một mục tiêu phát triển bền vững.

- Tích cực tham gia các hoạt động thiết kế kỹ thuật phục vụ cộng đồng;

- Đề tài, đồ án nghiên cứu thiết kế được người hướng dẫn cho phép thực hiện.

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

- Kỹ sư thiết kế, nhân viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế;

- Trở thành học viên Cao học để tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu.

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tiếp lên bậc cao hơn

- Tham gia các chương trình đào tạo Cao học ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông trong và ngoài nước;

- Tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để trở thành kỹ sư trưởng hoặc giám đốc kỹ thuật tại các doanh nghiệp chuyên ngành;

- Thực hiện được các nghiên cứu thiết kế về lĩnh vực kỹ thuật điện tử truyền thông.

Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu sinh viên