Tập đoàn Thành Thành Công tuyển dụng kĩ sư điện

Ngành Năng lượng của tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) đang tập trung phát triển năng lượng tái tạo nên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí, cụ thể như sau:

I. Kỹ sư vận hành:

1. Về tiêu chuẩn:
- Sinh viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc đã đi làm trên dưới 1 năm;
- Trung thực, chịu khó, có tinh thần ham học hỏi, chấp nhận đi công tác xa dài ngày.

2. Về số lượng và địa điểm làm việc: 20 người phân bổ cho Bình Thuận, Long An, Tây Ninh;

3. Mức lương khởi điểm: 8.000.000 đồng/tháng

II. Kỹ sư năng lượng:

1. Về tiêu chuẩn:
- sinh viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc đã đi làm trên dưới 1 năm;
- trung thực, chịu khó, có tinh thần ham học hỏi, chấp nhận đi công tác xa dài ngày.

2. Về số lượng và địa điểm làm việc: 06 người, làm việc ở TP.HCM và các dựán

3. Mức lương khởi điểm: 8.000.000 đồng/tháng