Kế hoạch bảo vệ ĐATN HK2/2017-2018 ngành Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông

Kế hoạch bảo vệ ĐATN HK2/2017-2018 ngành Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông:

- Nộp ĐATN theo thông báo đính kèm (attached file)

- Danh sách GV phản biện: (thông báo sau)

- Danh sách hội đồng:

Chức danh Giảng viên Thời gian & địa điểm
1 Chủ tịch TS. Đặng Ngọc Minh Đức Sáng thứ 7 (7h15)
14/07/2018
Phòng C205
Thư ký ThS. Ngô Tú Quỳnh
Ủy viên ThS. Trần Công Thịnh
2 Chủ tịch TS. Trần Thanh Phương Sáng thứ 7 (7h15)
14/07/2018
Phòng C204
Thư ký ThS. Nguyễn Nhật Tân
Ủy viên PGS. TS. Lê Thế Vinh
3 Chủ tịch TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân Sáng thứ 7 (7h15)
14/07/2018
Phòng C206
Thư ký ThS. Hà Duy Hưng
Ủy viên TS. Trần Anh Khoa
4 Chủ tịch TS. Đặng Ngọc Minh Đức Chiều thứ 7 (13h00)
14/07/2018
Phòng C203
Thư ký ThS. Nguyễn Nhật Tân
Ủy viên TS. Trần Anh Khoa
5 Chủ tịch TS. Trần Thanh Phương Chiều thứ 7 (13h00)
14/07/2018
Phòng C202
Thư ký ThS. Hà Duy Hưng
Ủy viên ThS. Đặng Ngọc Hạnh
6 Chủ tịch TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân Chiều thứ 7 (13h00)
14/07/2018
Phòng C204
Thư ký ThS. Ngô Tú Quỳnh
Ủy viên PGS. TS. Lê Thế Vinh

Thầy/cô GVHD và GVPB nộp phiếu chấm điểm về cho Thư ký hội đồng tương ứng.

Thầy/cô thư ký hội đồng chuẩn bị hồ sơ hội đồng, (chú ý việc lấy Phiếu chấm điểm GVHD và GVPB).

Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY