[DKTD] Danh sách hội đồng bảo vệ và GVPB ĐATN HK1 năm học 2017-2018

Các em xem danh sách hội đồng và GVPB để tiến hành phản biện từ 21-28/1/2018 TẠI ĐÂY. Sáng ngày 29/1/2018 các em nộp lại phiếu chấm điểm của GVHD và GVPB lại cho thầy Trí ở văn phòng Khoa Điện. Nếu không nộp lại sẽ không được bảo vệ hội đồng.