Tin tức-Sự kiện

Ngày 26/06/2018
Công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Energy của nhà xuất bản Elsevier có chỉ số ảnh hưởng (impact factor) 4.52.
Ngày 29/05/2018
Kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đẳng hình học trong cơ học của Đại học Tôn Đức Thắng được đăng trên tạp chí ngoại hạng Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (CMAME).
Ngày 24/05/2018
Hội thảo "VoIP mã nguồn mở và ứng dụng" do khoa Điện - Điện tử và Công ty giải pháp viễn thông TEL4VN phối hợp tổ chức