TS. Trần Hữu Khoa

Giảng viên bộ môn Điều khiển - Tự động
Email: tranhuukhoa@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập 

  • Tiến sĩ Cơ Điện tử, trường ĐH Nam Đài, Đài Loan, 2012 - 2015.
  • Thạc sĩ Cơ Điện tử, trường ĐH Nam Đài, Đài Loan,  2006 - 2008.
  • Kỹ sư Cơ khí, ĐH Bách Khoa TP. HCM, 1998 - 2004.

Kinh nghiệm giảng dạy

  • 2015 - 2016: Giảng viên trường ĐH Sài Gòn, Tp. HCM, Việt Nam
  • 2016 - now: Giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, Tp. HCM, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Điều khiển thông minh, Giải thuật Tối ưu hóa, Robot-Người máy.

Bài báo nghiên cứu

  1. Attitude control of a single tilt tri-rotor UAV SYSTEM: dynamic modeling and each channel's nonlinear controllers design
  2. Design genetic algorithm optimization education software based   fuzzy controller for a tricopter fly path planning
  3. PSO-based algorithm applied to quadcopter micro air vehicle controller design