TS. Nguyễn Đạt Sơn

Tập sự trợ giảng, Bộ môn Điện Tử - Viễn Thông
Email: nguyendatson@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Grenoble (Pháp) và Đại học quốc gia TP. HCM, 2009 - 2013
  • Kỹ sư, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2004 - 2009

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 07/2009 – 08/2017: Nghiên cứu viên tại Viện công nghệ Nano – Đại học Quốc gia TP. HCM (INT)
  • 07/2016 – 12/2017: Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp số AgriConnect (Quận 3, TP. HCM)
  • 02/2018 – 06/2018: Tester tại Công ty cổ phần Vexere.com (Quận Tân Phú, TP. HCM)
  • 08-2018 – nay: Trợ giảng tại Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP. HCM)

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Thiết kế ăng-ten, linh kiện siêu cao tần trong các mạng viễn thông không dây như Ultrawide Band (UWB), Radio Frequency Identification (RFID), Wireless Sensor Network (WSN)…

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Sách

1. Dat-Son Nguyen, Mau-Chien Dang, Smail Tedjini, "Capteurs sans fil pour la détection de la qualité des aliments: Une approche basée sur les tags RFID UHF Passifs", Editor: Presses Académiques Francophones, 2014, ISBN: 978-3-8381-4458-0

B. Tạp chí

1. Son Dat Nguyen, Thong Tien Pham, Eric Fribourg Blanc, Ngan Nguyen Le, Chien Mau Dang, Smail Tedjini, Approach for quality detection of food by RFID-based wireless sensor tag, ELECTRONICS LETTERS, Vol. 49, No.25, pp.1588–1589, 2013

2. Mau Chien Dang, Dat Son Nguyen, Thi My Dung Dang, Smail Tedjini and Eric Fribourg-Blanc, " Design and testing of RFID sensor tag fabricated using inkjet-printing and electrodeposition", Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 5 (2014) 025012 doi:10.1088/2043-6262/5/2/025012

3. Ai Nhan Tran, Son Dat Nguyen, Duc Hoang Thai Pham,Thuat Nguyen-Tran, Chien Mau Dang and Eric Fribourg-Blanc, “A new platform for RFID research in Vietnam”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 1 (2010) 045015

4. Dat Son Nguyen, Nguyen Ngan Le, Tan Phat Lam, Dang Mau Chien, Eric Fribourg-Blanc, Smail Tedjini, "Development of novel wireless sensor for food quality detection", Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 6 (2015)

C. Hội nghị quốc tế

1. Son Dat Nguyen, Ngan Nguyen Le, Phat Tan Lam, Eric-Fribourg Blanc, Chien Mau Dang, Smail Tedjini, "A wireless sensor for food quality detection by UHF RFID passive tags", In proceeding of 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications, October 14-16 2015, Vietnam

2. Son Dat Nguyen, Ngan Nguyen Le, Phat Tan Lam, Eric-Fribourg Blanc, Chien Mau Dang, Smail Tedjini, "Modeling of Antenna geometry and Thickness Optimization for Wideband UHF RFID tag", In proceeding of 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications, October 14-16 2015, Vietnam

3. Ngan Nguyen Le, Son Dat Nguyen, Tam Gia Phan, Lan Vinh Truong, Phat Tan Lam, Eric Fribourg-Blanc, Chien Mau Dang and Smail Tedjini, Food quality detection by dielectric permittivity and intermediate standards characterization, The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application, pp.738–741, November 14-16 2013, Vũng Tàu, Việt Nam

4. Chien Mau Dang, Son Dat Nguyen, Dung My Thi Dang, Smail Tedjini and Eric Fribourg-Blanc, Design and testing of an rfid sensor tag fabricated using inkjet-printing and electrodeposition, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam

5. Dat Son Nguyen, Gia Tam Phan, Tien Thong Pham, Nguyen Ngan Le, Mau Chien Dang and Smail Tedjini, A Battery free RFID sensor for quality detection of food products, Progress In Electromagnetics Research Symposium 2013 (PIERS 2013), August 12-15 2013, pp. 583-587, Stockholm, Sweden

6. Dat Son Nguyen, Xuan Chien Le, Tien Thong Pham, Viet Hoa Nguyen, Mau Chien Dang, Smail Tedjini, “Novel Designs of RFID Passive Tag for UHF Wideband Applications by Direct and Indirect Chip Connection for Meander Antenna”, In Proceeding of 2012 IEEE Conference on RFID Technology and Applications, 5th-7th November 2012, Nice, France, pp. 131-136

7. Dat Son Nguyen, Smail Tedjini, Tien Thong Pham, Nhan Ai Tran, Hong Phuong Phan, Mau Chien Dang, Tran Thuat Nguyen, Eric-Fribourg Blanc, "Contactless Antenna for Wideband UHF RFID Tags", In Proceeding of 2012 IEEE International Conference on RFID, April 2012, Orlando, Florida, USA

8. Le Nguyen Ngan, Luong Vu Nam, Nguyen Dat Son, Tran Nhan Ai, Dang Thi My Dung, Dang Mau Chien, A new approach for application of multiport RFID tag in food quality detection, The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application, pp. 636–639, November 10-12 2011, Vũng Tàu, Việt Nam

9. Thuat Nguyen-Tran, Mau Chien Dang, Nhan Ai Tran, Anh Hoang, Dat Son Nguyen, Eric Fribourg-Blanc, Hong Phuong Phan, Ho Cong Tam Vuong, Van Hieu Nguyen, Tien Thong Pham, “Contribution on UHF RFID antenna design and tag fabrication”, In Proceeding of 2011 IEEE International Conference on RFID Technologies and Applications, 15th-16th September 2011, Barcelona, Spain, pp. 463-468

10. Ho Cong Tam Vuong, Hong Phuong Phan, Mau Chien Dang, Dat Son Nguyen, Thuat Nguyen-Tran, Nhan Ai Tran, Anh Hoang, Eric Fribourg-Blanc, “Design and Fabrication of UHF RFID Tag”, In proceeding of 2011 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, August 2011, Vietnam, pp. 98-101

11. Van Hieu Nguyen, Hong Phuong Phan, Manh Ha Hoang, Dat Son Nguyen, Mau Chien Dang, Thuat Nguyen-Tran, Nhan Ai Tran, Anh Hoang, Eric Fribourg-Blanc, “Improving Radiation Characteristics of UHF RFID Antennas by Zigzag Structures”, In Proceeding of 2011 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, August 2011, Vietnam, pp. 102-105

12. Hong Phuong Phan, Dat Son Nguyen, "A design and adjustment method for Ultra Wide Band microstrip antenna design", In Proceeding of 18th International Conference on Microwave Radar and Wireless Communications (MIKON), Vilnius, Lithuania, 14th -16th June 2010, ISBN : 978-1-4244-5288-0

D. Hội nghị trong nước

1. Dat Son NGUYEN, Nguyen Ngan LE, Mau Chien DANG, Smail TEDJINI, Conception de capteur RFID passif pour la detection de la contamination et la qualite des aliments, 18èmes Journées Nationales Microondes, May 15-17 2013, Paris, France

2. Nguyễn Đạt Sơn, Lâm Tấn Phát, Lê Nguyên Ngân, "Một phương pháp đo đạc tính chất điện môi cho chất lỏng tổn hao cao ở tần số vi ba", Hội thảo quốc gia năm 2015 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (ECIT 2015), TP. Hồ Chí Minh, ngày 10-11 tháng 12 năm 2015, trang 363-368