ThS. Hà Duy Hưng

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: haduyhung@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117
 

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ ngành Kĩ thuật viễn thông, ĐH Giao Thông Vận Tải, Tp. Hồ Chí Minh, 2012 - 2014.
  • Cử nhân ngành Điện tử - Viễn thông, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Tp.HCM, 2005 - 2007.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 1999 - 2003: Công ty viễn thông Phương Nam
  • 2004 - 2010: Trường TCCN Công nghệ Tin học Viễn thông Đồng Nai
  • 2011 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • 2017 - nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kĩ thuật Ostrava, CH Séc

Lĩnh vực nghiên cứu

Bảo mật thông tin lớp vật lý

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

B. Hội nghị

[1]. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Duy-Hung Ha, Anh-Nhat Nguyen, "Improving Network Performance by Using Multiple
Power-Constrained Amplify-and-Forward Relays", The 31st International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), Jan 11, 2017 – Jan 13, 2017, Da Nang, Vietnam.

[2]. Tam Nguyen Kieu, Tuan Nguyen Hoang, Thu-Quen T. Nguyen, Hung Ha Duy, D. T. Do anh M. Voznak. “A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay”, Applied Mathematics in Engineering and Reliability Proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability (Ho Chi Minh City, Vietnam, 4-6 May 2016).

[3] Tam Nguyen Kieu, Long Nguyen Ngoc, Hung Kieu Quoc, Hung Ha Duy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak and Martin Mikulec, “A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay”, Proceedings of the 39 st International Conference on Telecommunication and signal processing TSP ( Vienna, Austria, july 2016).

[4] Tam Nguyen Kieu, Miroslab.Voznak, Thuan Do Dinh, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, “A Performance Analysis for AF Mode in the Full-duplex Relaying Network”, 16th Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2016 KTTO (Ostrawa, Republic of Chzech, 5-6 september, 2016).

[5]. Tam Nguyen Kieu, Khanh Nhan Nguyen Huu, Nguyen Ngoc Long, Hung Ha Duy, Tuan Dao Huy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak, “A Performance Analysis in The One-Way Full Duplex Relaying Network”, 19th The International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS) Ostrawa, Republic of Chzech, 7-9 september, 2016).

[6]. Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, Nhu Nguyen Hong and Miroslav Voznak, IEEE, Senior member, “An Instantaneous Transmission Mode Analysis in The Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network”, 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS), DA NANG, Viet Nam, 14-16 september, 2016).

[7]. Tam Nguyen Kieu, Khanh Nhan Nguyen Huu, Long Nguyen Ngoc, Hung Ha Duy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak, Dominik Uhrin, “An Operation Analysis in DF Full Duplex Relay Network”, 2016 XI International Symposium on Telecommunications (BIHTEL) October 24-26, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

[8]. Khanh Nhan Nguyen Huu, Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc,Tuan Dao Huy and Thuan Do Dinh and Miroslav Voznak, “A DF Performance Analysis in Half-duplex and Full-Duplex Relaying Network”, 3 rd AETA,Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016, Busan (Korea), December 7-8, 2016.

[9]. Tam. Nguyen. Kieu, D.-T. Do, X. N. Xuan, T. N. Nhat, and Hung Ha Duy, AETA 2015: “Wireless Information and Power Transfer for Full Duplex Relaying Networks: Performance Analysis”, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016, ch.Wireless Information and Power Transfer for Full Duplex Relaying
Networks: Performance Analysis, pp. 5362.