Kỹ thuật điện-điện tử

I. Gii thiu ngành

Kỹ sư Điện có khả năng nghiên cứu, thiết kế, thi công, giám sát và vận hành, bảo dưỡng các loại thiết bị điện, các hệ thống điện quốc gia cao áp, hạ áp trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng; tham gia vào mạng lưới cung cấp điện, chiếu sáng, tự động hoá, điều khiển,… và các công việc có liên quan như hỗ trợ, tư vấn và kinh doanh trong lĩnh vực điện.

Chương trình có tính ứng dụng cao, đặc biệt sinh viên được tiếp cận tại chỗ với công ngh đin mt tri ni lưới công sut ln ln đu tiên trin khai  TPHCM.

Sinh viên ngành Kỹ thuật Điện có thể lựa chọn một trong các lĩnh vực chuyên môn dưới đây để phát triển nghề nghiệp:

1. Cung cp, truyn ti, phân phi đin năng

Sinh viên được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thiết kế nhà máy điện – trạm biến áp, đường dây truyền tải điện, thiết kế lưới điện phân phối cho khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, tòa nhà cao tầng và các nhà máy công nghiệp.

 • Thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC,
 • Thiết kế nhà máy điện, lưới điện và trạm biến áp,
 • Vận hành kinh tế và ổn định hệ thống điện,

và các môn chuyên ngành liên quan: Bảo vệ chống sét, bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện,…v.v.

2. Trang thiết b đin cho các nhà máy xí nghip, tòa nhà cao tng, khu dân cư

Sinh viên được đào tạo các kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thiết kế máy điện và các hệ thống truyền động điện trong công nghiệp, các hệ thống lạnh và chiếu sáng trong tòa nhà.

 • Nghiên cứu ứng dụng PLC, Mạng TTCN, và SCADA trong công nghiệp và đời sống,
 • Kỹ thuật lạnh dân dụng – công nghiệp, truyền động điện và kỹ thuật chiếu sáng,
 • Thiết kế bảo vệ chống sét các công trình công nghiệp và dân dụng.

3. Các ngun năng lượng tái to

Sinh viên được đào tạo các kiến thức liên quan đến:

 • Nghiên cứu ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo, VD: Solar energy (mặt trời), Wind energy (năng lượng gió), Biomass (sinh khối),…vv trong công nghiệp, đời sống và sản xuất điện năng.
 • Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng hiệu quả năng lượng.

II. Chương trình đào to:

Ngành : Kỹ thuật điện - mã ngành: 7520201
Chương trình: Chương trình tiêu chun

STT

Môn học

Môn bắt buộc

Số TC môn học

Số tín chỉ

Tự học (giờ)

Môn học
tiên quyết

Môn học trước

Môn song hành

Lý thuyết (tiết)

Bài tập, thảo luận
thực hành, thí nghiệm, điền dã

(tiết)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

8.1 Kiến thức giáo dục đại cương

8.1.1

Lý luận chính trị

 

10

 

 

 

 

 

 

1

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin.
The basic principles of Marxism – Leninism

X

5

75

0

150

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology

X

2

30

0

60

 

1

 

3

Đường lối CM của Đảng CSVN
Revolutionary ways of Communist Party of Vietnam

X

3

45

0

90

 

2

 

8.1.2

Khoa học xã hội

 

4

 

 

 

 

 

 

4

Pháp luật đại cương
Introduction of Laws

X

2

30

0

60

 

 

 

5

Quản lý doanh nghiệp
Tools and Techniques for Enterprise

X

2

30

0

60

 

 

 

8.1.3

Khoa học tự nhiên

 

11

 

 

 

 

 

 

6

Toán 1E1
Mathematic
s 1E1

X

3

45

0

90

 

 

 

7

Toán 1E2
Mathematic
s 1E2

X

3

45

0

90

 

6

 

8

Toán 2E1
Mathematic
s 2E1

X

3

45

0

90

 

6

 

9

Giải tích cho kỹ thuật
Engineering Analysis

X

2

30

0

60

 

6

 

8.1.4

Ngoại ngữ

 

15

 

 

 

 

 

 

10

Tiếng Anh 1
English 1

X

5

75

0

150

 

 

 

11

Tiếng Anh 2
English 2

X

5

75

0

150

10

 

 

12

Tiếng Anh 3
English 3

X

5

75

0

150

11

 

 

8.1.5

Giáo dục thể chất (Physical education )
(cấp chứng chỉ riêng)

13

Bơi lội
Swimming

X

0

15

30

0

 

 

 

14

GDTC 1

X

0

15

30

0

 

 

 

15

GDTC 2

X

0

15

30

0

 

 

 

8.1.6

Giáo dục quốc phòng (National defense education)
(cấp chứng chỉ riêng)

16

GDQP - HP1

X

0

45

0

0

 

 

 

17

GDQP - HP2

X

0

45

0

0

 

 

 

18

GDQP - HP3

X

0

15

30

0

 

 

 

8.1.7

Kỹ năng hỗ trợ

 

5

 

 

 

 

 

 

19

Phương pháp học đại học
University learning methods

X

1

15

0

30

 

 

 

20

Giao tiếp trong môi trường đại học
Communication skills in university

X

1

15

0

30

 

 

 

21

Kỹ năng làm việc nhóm
Teamwork skills

X

1

15

0

30

 

 

 

22

Kỹ năng viết và trình bày
Writing and Presenting skills

X

1

15

0

30

 

 

 

23

Đàm phán và thương lượng
Negotiation and bargaining

X

1

15

0

30

 

 

 

8.1.8

Tin học

 

7

 

 

 

 

 

 

24

Lập trình C
C Programming

X

3

30

30

90

 

 

 

25

Cơ sở tin học 1
Fundamentals of Informatics 1

X

2

15

30

60

 

 

 

26

Cơ sở tin học 2
Fundamentals of Informatics 2

X

2

15

30

60

 

25

 

8.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

8.2.1

Kiến thức cơ sở

 

21

 

 

 

 

 

 

27

CAD trong điện – điện tử
CAD in Electrical and Electronics Engineering

X

2(2.0)

30

0

60

 

 

 

28

Vật liệu và linh kiện điện tử
Electronic Materials

X

2(2.0)

30

0

60

 

 

 

29

Giải tích mạch điện 1
Circuit Analysis 1

X

3

45

0

90

 

 

 

30

Giải tích mạch điện 2
Circuit Analysis 2

X

2

30

0

60

 

29

 

31

Thí nghiệm mạch điện
Electric Circuits Lab

X

1

0

30

30

 

 

30

32

Trường điện từ
Electromagnetic Field

X

3

45

0

90

 

8

 

33

Kỹ thuật đo và phần mềm phân tích
Measurements and Analytical Softwares

X

2

30

0

60

 

 

 

34

Thí nghiệm kỹ thuật đo
Measurement Lab

X

1

0

30

30

 

 

33

35

Thực hành mô phỏng
Simulation Lab

X

1

0

30

30

 

 

33

36

An toàn điện
Electric Safety

X

2

30

0

60

 

29

 

37

Thực tập điện
Electric Practice

X

2

0

60

60

 

29

 

8.2.2

Kiến thức ngành

58

 

8.2.2.1

Kiến thức chung của ngành

39

 

38

Thực tập điện tử
Electronic Project

X

1

0

30

30

 

39

 

39

Thiết kế mạch điện tử 1
Electronic Circuit Design 1

X

3

45

0

90

 

28,29

 

40

Thí nghiệm điện tử
Electronic Circuits Lab

X

1

0

30

30

 

 

39

41

Máy điện
Electric Machines

X

3

45

0

90

 

 

32

42

Thí nghiệm máy điện
Electric Machines Lab

X

1

0

30

30

 

 

41

43

Thiết kế hệ thống số 1
Digital System Design 1

X

3

45

0

90

 

 

 

44

Thí nghiệm kỹ thuật số
Digital System Design Lab

X

1

0

30

30

 

 

43

45

Kỹ thuật vi điều khiển 1
Microcontroller Engineering 1

X

3

45

0

90

 

43

 

46

Thí nghiệm vi điều khiển
Microcontroller Lab

X

1

0

30

30

 

 

45

47

Lý thuyết điều khiển tự động 1
Control System 1

X

3

45

0

90

 

 

30

48

Điện tử công suất
Power Electronics

X

3

45

0

90

 

39

 

49

Thí nghiệm điện tử công suất
Power Electronics Lab

X

1

0

30

30

 

 

48

50

Lưới điện truyền tải và phân phối
Generation and Transport of Electrical Energy

X

3

45

0

90

 

30

 

51

PLC
Programmable Logic Controller

X

2

30

0

60

 

43

 

52

Thí nghiệm PLC
PLC Lab

X

1

0

30

30

 

 

51

53

Cung cấp điện
Electrical Supply

X

3

45

0

90

 

29

 

54

Truyền động điện
Electrical Drive Systems

X

3

45

0

90

 

41,48

 

55

Thí nghiệm Truyền động điện
Electrical Drives Lab

X

1

0

30

30

 

 

54

56

Đồ án thiết kế lưới điện
Electrical Network Design Project

X

2

0

60

60

 

50

 

8.2.2.2

Kiến thức chuyên ngành

19

 

 

Các môn bắt buộc

13

 

57

Năng lượng tái tạo
Renewable Energy

X

2

30

0

60

 

48

 

58

Quá trình quá độ điện từ
Electromagnetic Transient Process

X

2

30

0

60

 

29

 

59

Nhà máy điện và trạm biến áp
Power System Plant and Protection

X

3

45

0

90

 

50

 

60

Thí nghiệm hệ thống điện
Power System Lab

X

1

0

30

30

 

 

59

61

Mạng truyền thông công nghiệp
Industrial Communication Networks

X

2

30

0

60

 

51

 

62

Thí nghiệm mạng truyền thông công nghiệp
Industrial Communication Network
s Lab

X

1

0

30

30

 

 

61

63

Đồ án chuyên ngành
Individual Project

X

2

0

60

60

 

56

 

 

Các môn tự chọn

6

 

64

Giải tích hệ thống điện
Power System Analysis

 

2

30

0

60

 

50

 

65

Kỹ thuật cao áp
High Voltage Engineering

 

2

30

0

60

 

 

50

66

Vận hành nhà máy và hệ thống điện
Power System Operation and Economics

 

2

30

0

60

 

50,59

 

67

Bảo vệ hệ thống điện
Power System Protection

 

2

30

0

60

 

59

 

68

Kỹ thuật chiếu sáng
Lighting Design Basics

 

2

30

0

60

 

53

 

69

Kỹ thuật điện lạnh
Modern Refrigeration and Air Conditioning Engineering

 

2

30

0

60

 

53

 

8.2.3

Học phần tốt nghiệp

14

 

70

Thực tập tốt nghiệp
Career development Internship

X

4

0

120

120

 

 

56

71

Đồ án tốt nghiệp
Graduation Project

X

10

0

0

300

56,63,70

 

 

TỔNG CỘNG

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Chun đu ra

 

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;

Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0  (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)

Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:

 • Có kiến thức cơ sở về mạch điện và hệ thống điện; có khả năng phân tích mạch điện, thiết kế các mạch điện đơn giản ứng dụng trong thực tế.
 • Có khả năng phân tích, nghiên cứu, thiết kế và vận hành các hệ thống điện quốc gia bao gồm mạng cao áp, trung áp và hạ áp trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng.
 • Vận hành nhà máy và hệ thống điện; nhà máy điện và trạm biến áp, bảo vệ relay và tự động hóa, hệ thống cung cấp điện, các cách thức vận hành và lắp đặt cho các hệ truyền động, kỹ thuật thiết kế chiếu sáng; quản lý và triển khai thiết kế, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống điện.

 IV.Trin vng ngh nghip

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện sau khi ra trường có thể làm việc ở những vị trí như:

a. Các Vin, Trung tâm nghiên cu, trường Đi hc

Sinh viên có nền tảng kiến thức vững chắc để có thể theo học tiếp tục tại các chương trình sau đại học trong nước hoặc quốc tế; có thể tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu chuyên ngành Kỹ thuật điện tại các trường cao đẳng và đại học trên cả nước.

Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Điện tử – tin học – Tự động hóa, Viện Ứng dụng công nghệ, Trung tâm thiết kế vi mạch, các Khu công nghệ cao,…

b. Các cơ quan đin lc t Trung ương đến đa phương

Các nhà máy phát điện: Tổng công ty phát điện 1, 2, 3 (cho 3 khu vực Bắc – Trung – Nam), Tổng công ty năng lượng dầu khí, và các nhà máy phát điện tư nhân trên cả nước với hơn 50 nhà máy lớn nhỏ.

Các công ty chuyên khai thác, quản lý và kinh doanh điện: Tổng Công ty Điện lực miền Nam (SPC), miền trung (CPC), và TP. Hồ Chí Minh (HCMPC) với hàng ngàn các chi nhánh Điện lực ở khắp các các tỉnh thành từ miền Trung vào Nam

c. Tt c các doanh nghip sn xut, nhà máy xí nghip, các công ty phát trin h tng

Các công ty chuyên sản xuất, thi công lắp đặt các trạm điện, mạng lưới điện, hạ tầng điện – nước – viễn thông cho Nhà máy công nghiệp, Khu dân cư, Tòa nhà cao tầng; các công ty sản xuất thiết bị điện, tủ bảng điện, thiết bị tiêu thụ điện năng,…vv

Các công ty sản xuất, lắp đặt và bảo trì thiết bị làm mát, thiết bị tự động, thiết bị vận chuyển hàng hóa trong các tòa nhà cao tầng, khách sạn, siêu thị,…vv

Làm kỹ sư vận hành, quản lý, bảo trì thiết bị tại rất nhiều các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp, tòa nhà cao tầng, khách sạn,…vv trên các tỉnh thành cả nước.

d. Các công ty thiết kế, tư vn, h tr k thut cho các sn phm v đin

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện có thể đảm nhận công việc thiết kế, tư vấn, giám sát thi công hệ thống điện tại các nhà máy công nghiệp, công ty phát triển đô thị, công ty xây dựng, công ty khai thác và vận hành các dịch vụ liên quan đến thiết bị điện,…vv; đảm nhận được công việc quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm về điện trong các công ty chuyên phân phối các sản phẩm điện (Siemens, ABB, Schneider Electric, Điện Quang, CADIVI, LIOA, …).

V. Yêu cầu tuyển sinh: 

Xem trên trang web của PHÒNG ĐẠI HỌC http://undergrad.tdtu.edu.vn